Klima

Vårt samfunn trenger: En bærekraftig utvikling

På hvilken måte kan ny teknologi bidra til en mer bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv?

Meld på

Utdanning

Vårt samfunn trenger: Et fremtidsrettet utdanningstilbud

Hvordan kan ny teknologi bidra til at universiteter og høyskoler står bedre rustet til å møte fremtidens arbeidsmarked når teknologien utvikler seg raskere enn pensum?

Meld på

Helse

Vårt samfunn trenger: Et smartere helsevesen

Hvordan kan vår helseinformasjon og felles helsedata brukes smart, både av forskere og helsevesen, slik at vi får et bedre helsetilbud?

Meld på

Smart-samfunnet

Vårt samfunn trenger: Smarte byer

På hvilken måte kan vi best mulig utnytte teknologi og IOT til å utvikle smarte byer og lokalsamfunn?

Meld på

Cyber­sikkerhet

Vårt samfunn trenger: Cybersikkerhet

Står vi foran en trussel med tanke på cybersikkerhet? Er det en fare for at den skarpeste ekspertisen blir rekruttert av private, kommersielle interesser? Hvordan sikre cybersikkerhet i et samfunnsperspektiv?

Meld på

Din idé

Vårt samfunn trenger: Studentenes løsninger (åpen kategori)

Har du en idé, som ved bruk av ny teknologi kan bidra til et bedre samfunn? Hvis du har en egen samfunnsnyttig idé som ikke passer inn under noen av de andre problemstillingene, så kan du delta i denne åpne kategorien.

Meld på